Начало>Условия на ползване
УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Този уебсайт е собственост на Glo Capital и с отварянето му давате вашето съгласие със следните Условия за ползване.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Glo Capital. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху вас авторските права върху тази информация.

Glo Capital се стреми да получава информация от благонадеждни източници, но Glo Capital не гарантира и не претендира за точността, благонадеждността, или пълнотата на информацията или документите на този уебсайт, които сте получили извън компанията Glo Capital. Отварянето на други сайтове, свързани с този сайт е  на ваш риск и отговорност.

Споменаването на трети страни на този уебсайт е направено във връзка с реален опит и/или предишни или настоящи бизнес отношения на Glo Capital или  на служители или партньори на Glo Capital с физическото или юридическо лице, което е споменато.

Glo Capital не поема отговорност за загуби, директни или индиректни щети, свързани със или произтичащи от използването на настоящия уебсайт, или свързани с информация, която се съдържа на него.

Материалите на този уебсайт не трябва да бъдат приемани като оферта за продажба на услугите на Glo Capital или на друга компания. Оферти от страна на Glo Capital могат да бъдат отправяни единствено от надлежно упълномощен представител на компанията.

Съдържанието на този сайт може да бъде променяно от Glo Capital без предизвестие.