Начало>Услуги>Управление на инвестиции
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

Glo Capital консултира и представлява фондове и инвеститори във връзка с дейността им в България. Управляваме инвестиции с фокус върху сектора на недвижимите имоти (спекулативни проекти или активи с доход от наем), както и компании в различни бизнес сектори.

Успешното управление се базира на годините глобален опит на нашия мениджърски екип, комбиниран с познаването на местния пазар и разбирането на бизнес условията в България. Създаваме специфична стратегия за проектите, която цели максимална възвръщаемост за всеки от нашите клиенти и включва структури за защита на активите и оптимизиране на данъците. Постигаме това чрез детайлна оценка на проекта при влизането в него, минимизиране на рисковете, консултиране относно мениджърските решения по време на активната фаза на развитие на проекта, както и чрез съдействие за избор на най-подходящи варианти за изход от инвестицията.

Glo Capital е независима компания и предоставя обективни съвети, безпристрастни оценки и професионално управление на инвестиции, за да постигне целите на своите клиенти. Според нуждите на проекта предоставяме краткосрочно или дългосрочно управление.

Нашият мениджърски екип има опит с идентифициране на интересни обезценени активи или бизнеси в България, увеличаване на стойността им и получаване на атрактивна възвръщаемост от инвестицията. Също така предоставяме ефективни решения за управление на кризи.

Като се възползваме от динамичния бизнес и правен климат в България, постоянно структурираме нови инвестиционни възможности, които включват допълнителни ползи за клиента-инвеститор.

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите услуги.