Начало>Услуги>Осигуряване на финансиране
ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Услугите на Glo Capital имат голяма добавена стойност за компании и предприемачи, търсещи капитал, финансиране, или рефинансиране. Чрез професионален анализ, съдействаме на клиентите си да изберат най-подходящата стратегия, предоставяме всички нужни анализи, финансови модели и документи, които се използват при търсене на финансиране или рефинансиране. Чрез мрежата си от контакти, откриваме потенциални инвеститори или финансови партньори и участваме в процеса на преговори и структуриране на сделките. Също така предоставяме консултантски услуги след сключване на сделката, за да подпомогнем клиентите си да постигнат максимална възвръщаемост от новата инициатива.

Капиталово и дългово финансиране

Glo Capital осигурява капиталово, мезанин и други форми на финансиране за компании, проекти и предприемачи, използвайки глобалната си мрежата от контакти и партньорства с частни и публични инвестиционни фондове, банки и индивидуални инвеститори. Също така извършваме нужните бизнес анализи и структурираме всички необходими презентации и финансови модели за проектите, които съответстват на международната бизнес практика и допринасят за успешните резултати от процеса на търсене на финансиране.

Други видове финансиране

Glo Capital е консултант по осигуряването на специално финансиране за проекти с по-големи мащаби. Това е безрискова възможност за финансиране, без изискване за участие на кандидатстващия със собствен капитал, която може да бъде осигурена чрез наши партньорски компании в Западна Европа. Специалното финансиране е насочено основно към следните бизнес сектори: недвижими имоти; инфраструктура; енергийни проекти (вкл. възобновяема енергия); суровини.

Банково финансиране, рефинансиране и преструктуриране на заеми

Опитът ни в САЩ, западна Европа и България с банково финансиране е от полза за всеки наш клиент. Glo Capital консултира клиентите си или преговаря от тяхно име по време на целия процес на избор на банки, получаване и управление на заема.

Договарянето на реструктуриране или рефинансиране на заем често са от ключово значение за успеха на един проект или компания. Поради това Glo Capital участва от името на клиентите си в процеса на преговори за преструктуриране или рефинансиране на дълга.

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите услуги.