Начало>Услуги>Консултиране
КОНСУЛТИРАНЕ

Сливания и придобивания, стратегически партньорства и инвестиции в недвижими имоти 

Glo Capital консултира при избора, оценката, преговорите и изпълнението на транзакции за сливане, закупуване, или продажба на бизнес, проект, или инвестиция в България. Нашата цел е да помогнем различията в очакванията на купувача и на продавача в една транзакция да бъдат разрешени. В допълнение, структурираме стратегически партньорства и съвместни инициативи между инвеститори и местни компании.

Glo Capital има нужната компетентност и ресурси да съдейства на една компания, търсеща партньор или купувач, да формулира стратегическите си алтернативи, да подготви професионална презентация на проекта си, да формулира финансовите цели на транзакцията и да открие заинтересовани купувачи или партньори.

Нашият опит и познания на местния пазар са ценни за всички инвеститори, които желаят да се възползват от възможностите за растеж и висока възвръщаемост в България. Чрез широката си мрежа контакти с топ мениджъри и собственици на бизнеси в страната, имаме директен достъп до различни атрактивни предложения за придобиване на местни компании. Основната роля на Glo Capital е да открие, селектира и препоръча правилните инвестиционни възможности, както и правилните местни партньори по сделките на нашите клиенти-инвеститори. Ние оценяваме инвестиционните възможности предварително, извършваме бизнес due diligence, съвместно с инвеститора участваме в процеса на преговори, предоставяме консултантски услуги по време на и след сключването на сделката.

Корпоративни финанси и финансово моделиране

Glo Capital консултира клиентите си при анализиране и оптимизиране на паричните потоци, рекапитализации, бюджетиране, преструктуриране на капитала за повишена печалба и финансова ефективност, управление на оборотните средства, както и за цялостното подобряване на финансовото представяне на компанията.

Предоставяме консултации с цел получаване или преструктуриране на дългове и заеми; изготвяме финансови модели, които се използват за осигуряване на финансиране, подпомагане на адекватния контрол и анализ на бизнеса, или за намиране на партньори и договаряне на най-добрите условия за съвместна дейност с тях.

Организация и стратегия

Glo Capital помага на своите клиентите да планират и управляват дейността си, като ги съветва относно стратегически решения и управление на кризи, работи съвместно със собствениците и мениджмънта с цел подобряване на структурата на бизнеса и изработва бизнес планове за настоящи или нови проекти. Бизнес плановете могат да бъдат използвани не само за подобрение на контрола и за информирано вземане на решения, но също така при кандидатстване за финансиране пред банки, небанкови финансиращи институции, финансови партньори, структурни фондове на Европейския Съюз. В допълнение, Glo Capital предоставя консултиране в областта на бизнес развитието и съдейства за изработване и изпълнение на маркетинг стратегии и стратегии за разрастване.

Част от услугите ни е създаването на структури за защита на активите и капитала на клиентите ни. С използването на правни методи, активите се структурират по начин, който ги прави недостъпни за възможни бъдещи ищци или заплахи и оптимизира разходите и данъците.

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите услуги.