Glo Capital предоставя финансово и мениджърско консултиране, осигуряване на финансиране и управление на инвестиции.

Консултираме чуждестранни инвеститори, като осигуряваме най-добрите инвестиционни възможности в България, съобразени с техните цели. Помощта ни включва управление на инвестицията, изграждане на стратегически партньорства и съвместни инициативи с български компании.

Подпомагаме компании в усилията им за набиране на финансиране, бизнес развитие и финансово управление, като осигуряваме капиталово, мезанин и дългово финансиране, консултираме транзакции по сливания и придобивания и предоставяме допълнителни консултантски услуги.

Вярваме, че индивидуалният ни подход добавя стойност към всеки проект или бизнес начинание, което консултираме. Glo Capital комбинира международен опит в различни сектори с добро познаване на местния пазар в България, за да постига целите на своите клиенти.