Начало>За нас
ЗА НАС

Компанията

Glo Capital предоставя финансово и мениджърско консултиране, осигуряване на финансиране и управление на инвестиции. Мениджмънта ни е базиран в България, но работим с инвеститори и фирми от различни райони на света. Консултирали сме редица сделки в недвижимите имоти, транзакции по сливания и придобивания и понастоящем сме въвлечени в управлението на водещи местни инвестиционни проекти.

Философия

Glo Capital се придържа към най-добрите професионални стандарти за качество на услугите си, като винаги взема под внимание индустрията и целите на клиента, и спецификите на местния бизнес климат. Ние сме независима компания, което ни позволява да предоставяме обективни съвети. Вярвайки в добавената стойност на нашите услуги, обвързваме основната част от възнагражденията си с постигнатите резултати.

Предимства

Glo Capital комбинира международно ноу-хау в сферата на финансите, недвижимите имоти и транзакциите по сливания и придобивания, с познаване на местния пазар и култура в България.

Екип

Сред конкурентните ни предимства са професионализмът и уменията на мениджърския ни екип, който има десетки години опит в различни бизнес сектори с финанси, маркетинг, продажби, мениджмънт и право, в Северна Америка и Европа.
Винаги бихме приветствали в екипа си динамични, квалифицирани професионалисти. Ако се интересувате да работите в Glo Capital, свържете се с нас.